DEN MÅLANDE TRÄDGÅRDEN 

Resor har länge varit inspiration för mitt måleri. Landskap med skiftande topografi har lagrats på kamerans minneskort.  

Naturen, skogen, bergen och de skilda världsdelarnas olika parker fångar alltjämt mitt intresse.

Mina målningar bygger jag som ”nya” landskap, som om en park eller trädgård. I den minimalistiska Zenträdgården i Japan tuktar man det ”vilda” till ett minilandskap på en yta kringärdad av tempel. Skogen och bergen kring klostren bildar bakgrund.

Min egen trädgård, en zeninspirerad s.k. ”woodlandpark” växer och frodas framför ögonen på mig i skärgårdens sura jord. Mellan granitklippor växer rhododendronbuskar, vilda och hybrider. Prunkande i palettens alla färger om försommaren och vintergrön i otaliga nyanser om vintern. 

Vindö Park ser jag som måleri i tre dimensioner. Färg och form skapar en dynamisk komposition på 700 m2 som omfamnar min ateljé. Skogens dunkla kärr, de ljushylta gläntorna och växtlighetens färgrikedom blandar sig i kompositionen. 

Åtskilliga konstnärer, såsom Monet och Bonnard, har hämtat näring för sitt måleri från trädgården kring ateljén.  Jag målar det vilda och parken i symbios.  

Med utställningen Den Målande trädgården ,på Konsthallen i Lidköping hoppas jag erbjuda publiken kontemplation, eufori och lugn - likt en Zenträdgård. 

Lidköpings Konsthall

Skaragatan 8

www.lidkoping.se