”I det pågående projektet ”Öns hjärta” vänder jag ryggen åt kustlinjen och blicken inåt. I skärgårdens inre möter jag kärrmarker och träsk, våta håligheter som speglar väder och skogens strukturer. Rotvältor lurar ögat och tycks som huldrors svarta ryggtavla, mytiska figurer lockar fantasin. Soliga gläntor löser upp svärtan i förförisk färgrikedom. ”

Konsthallen Hishult

Markarydsvägen 10, 310 21 Hishult
0430-403 21 , 0706-230 321
konsthallen@hishult.com