Björn WessmanNorrom

Genom utställningen ”Norrom” återvänder Björn Wessman till det nordiska landskapet. Han drar norr ut till en natur och topografi väl bekant för honom, sedan ett otal besök i den svenska och norska fjällvärlden. Upplevelsen av den specifika platsen blandas ofta med tidigare intryck i en egensinnig blandning av uttrycksfulla landskap. Hans avsikt är inte att avbilda det specifika med platsen. Genom sitt koloristiska språk förmedlas känslan av iakttagelser och upplevelser han fått på vägen. Oljemålningarna skapas i ateljén där han bygger bilderna på upplevelserna. I Konsthallen Hishult visas flera monumentala målningar med vidsträckta vyer, där oändligheten tycks vänta bakom nästa bergskam.

Läs Björns text Norrom