Björn Wessman

Bokprojektet "Förlorat Paradis"

Anteckningarna från resan till Papua Nya Guinea 2011 har börjat bearbetas för att formuleras
i bok . 2014 blir ett skrivår i kombination med installationen på Värmdö .

Läs ett utkast till boken