Björn Wessman

WALDEMARSUDDE

Konstnärssamtal

13e mars kl.18.00

Konstnärssamtal mellan Björn Wessman
och Karin Sidén. Samtalet avslutas med musik
av och med Isidor Breitholtz och Björn Wessman.


Musik på udden

10e april kl.18.30

Anders Lagerquist arrangerar med uppläsning
av Rebecka Hemse ur Björn Wessmans texter.


Konstnärens trädgård

24e april kl.18.00

Samtal mellan rhododendronexpert Stefan Salomonson,
trädgårdsmästare Marina Rudberg och Björn Wessman .