Björn Wessman

Från Urbant till Natur

År 2014 började med flytt av Björns ateljé från Vällingby till Värmdö. Från att ha följt starter och
landningar av planen på Bromma flygplats är det nu naturen som råder utanför nya ateljéns
panoramafönster. Örnarnas flykt och finkarnas fladder ovan lingonriset där en färgsprakande
trädgård snart skall växa fram!