ORDA

En bok med titeln ”Orda” publicerades i samband med vernissagen på Waldemarsudde 2019. Till skillnad från de tidigare tre volymerna rymmer boken inga bilder. Den innefattar 200 sidor text, med insikter från barndomen till nuet, iakttagelser och reflektioner från yttre och inre resor samt biografiska tillbakablickar på ateljéliv, gallerister och udda samlare.